อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ภัยเงียบที่มองไม่เห็นที่หลายคนกำลังมองข้าม

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ภัยเงียบที่มองไม่เห็นที่หลายคนกำลังมองข้าม

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น หลายคนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนจริง แต่ความจริงแล้ว บุหรี่ไฟฟ้า ก็แฝงอันตรายและความเสี่ยงต่อสุขภาพมากมาย

อันตรายจากสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยสารเคมีหลายชนิด เมื่อถูกความร้อนจากแบตเตอรี่ สารเหล่านี้จะกลายเป็นไอและถูกสูดดมเข้าสู่ร่างกาย สารเคมีที่พบในบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่

 • นิโคติน: เป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้น
 • โพรพิลีนไกลคอล: เป็นสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ยาสีฟัน ครีมนวดผม และน้ำยาล้างจาน เมื่อถูกสูดดมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
 • กลีเซอรีน: เป็นสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ยา อาหาร และเครื่องสำอาง เมื่อถูกสูดดมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
 • สารแต่งกลิ่น: สารเหล่านี้บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อถูกสูดดม

ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้า

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายประการ เช่น

 • โรคปอด: บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน (EVALI) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคหอบหืด
 • โรคหัวใจ: บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 • มะเร็ง: ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดมะเร็ง แต่การสูดดมสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดและมะเร็งชนิดอื่นๆ
 • ผลต่อทารกในครรภ์: การสูบบุหรี่ไฟฟ้า während der Schwangerschaft อาจส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงของการแท้งบุตร และทารกเกิดก่อนกำหนด
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตสูง
 • ระบบสืบพันธุ์: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ทั้งในเพศชายและเพศหญิง
 • พัฒนาการของสมอง: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในวัยรุ่น

ข้อควรระวัง

 • บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการเสพติดนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดที่เลิกยาก
 • ควรเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน
 • ควรใช้น้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ หรือ ไอคอสเทเรีย และไม่ควรเติมแต่งสารเคมีใดๆ ลงในน้ำยา

การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า

หากต้องการเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
 • ใช้โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่
 • ใช้ยาช่วยเลิกสูบ
 • หากิจกรรมอื่นทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งมั่นและอย่าท้อแท้

แหล่งข้อมูล