สารในบุหรี่ไฟฟ้า ที่ทุกคนอาจมองข้ามถึงความอันตราย

สารบุหรี่ไฟฟ้า

สารในบุหรี่ไฟฟ้า ที่ทุกคนอาจมองข้ามถึงความอันตราย

สารในบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สูบไอระเหยที่ประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ มากมาย หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา แต่จริงๆแล้ว ยังมีอันตรายต่อสุขภาพอยู่

สารหลักในบุหรี่ไฟฟ้า

1. นิโคติน

นิโคตินเป็นสารเสพติดที่พบในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา ทำให้ผู้สูบรู้สึกเสพติดและต้องการสูบอยู่เรื่อยๆ นิโคตินส่งผลต่อระบบประสาทและสมอง เพิ่มความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ

2. โพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol)

โพรไพลีนไกลคอลเป็นสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ในบุหรี่ไฟฟ้า โพรไพลีนไกลคอลทำหน้าที่เป็นตัวพาไอน้ำและสารแต่งกลิ่น

เมื่อสูดดม โพรไพลีนไกลคอลอาจทำให้เกิดระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ คอ และปอด

3. กลีเซอรีน (Glycerin)

กลีเซอรีนเป็นสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ในบุหรี่ไฟฟ้า กลีเซอรีนทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นและทำให้ไอระเหยมีความหนืด

เมื่อสูดดม กลีเซอรีนอาจทำให้เกิดระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ คอ และปอด

4. สารแต่งกลิ่นและรส

บุหรี่ไฟฟ้ามีสารแต่งกลิ่นและรสมากมายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ สารเหล่านี้มักเป็นสารเคมีสังเคราะห์

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารแต่งกลิ่นและรสเมื่อสูดดม

5. สารปนเปื้อน

บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น โลหะหนัก สารหนู และสารไฮโดรคาร์บอน芳香族

สารปนเปื้อนเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สารอันตรายอื่นๆ

 • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs): สารเคมีที่พบในไอของบุหรี่ไฟฟ้า VOCs บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
 • โลหะหนัก: เช่น ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม สารเหล่านี้ปนเปื้อนในบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิด โลหะหนักอาจส่งผลต่อระบบประสาท ปอด และระบบทางเดินหายใจ
 • สารเคมีที่เกิดจากความร้อน: เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้า ความร้อนจะเปลี่ยนสารเคมีในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นสารใหม่ สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายประการ เช่น

 • โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน
 • โรคปอดเรื้อรัง
 • โรคหัวใจ
 • โรคมะเร็ง
 • โรคทางระบบประสาท
 • โรคทางจิต

ข้อควรระวัง

 • บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และผู้ให้นมบุตร
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เสพติดนิโคติน
 • บุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว

ทางเลือก

หากต้องการเลิกสูบบุหรี่ มีทางเลือกอื่นๆ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าบุหรี่ไฟฟ้า เช่น

 • ยาเลิกบุหรี่
 • การบำบัดพฤติกรรม
 • การให้คำปรึกษา

หากอยากตรวจสอบ ราคาบุหรี่ไฟฟ้า เราก็มีข้อมูลมาให้ทุกท่านแล้ว

สรุป

บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีที่อาจส่งผลต่อสุขภาพผู้สูบ แม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน แต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักสูบคือการเลิกสูบบุหรี่

แหล่งข้อมูล